Współpraca z firmą „Binsztok i Partnerzy”

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w ramach współpracy z Firmą Szkoleniowo-Usługową „Binsztok i Partnerzy” zrealizowany został kurs: „OBLICZA NOWOCZESNEGO HANDLU. Praktyczne narzędzia ukierunkowane na wzrost kompetencji i poprawę efektywności pracy sprzedawców, kasjerów oraz innych pracowników zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio sprzedażą oraz obsługą klientów” Celem tych szkoleń było m.in. podniesienie jakości obsługi Klientów naszej firmy. POLECAMY WIĘC SERDECZNIE FIRMĘ „BINSZTOK I PARTNERZY” ( www.binsztok.pl ) jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych, który z jednej strony oferuje szczególnie przydatny pakiet zajęć rozwojowych dla różnych branż, a z drugiej stanowi olbrzymie wsparcie w procesach pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy z projektów unijnych) wspomagając bardzo solidnie w przygotowywaniu, realizacji oraz rozliczaniu wszelkich kwestii formalnych związanych projektami podnoszącymi kompetencje kadr pracowniczych różnego rodzaju organizacji.

 

KONTAKT:

Dr Aleksander Binsztok – tel. 602 717 555 ; mail: binsztok@binsztok.pl